http://dsfr.ir/1mmiob

برچسب : علی یونسی

برنامه های گسترده سازمان میراث فرهنگی برای نوروز 95

برنامه های گسترده سازمان میراث فرهنگی برای نوروز 95

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه های گسترده ای را برای نوروز 95 تدارک دیده است.
برنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای نوروز

برنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای نوروز

نظام های بسیاری از شرق و غرب، برای از بین بردن سنت نوروز تلاش کردند اما در نهایت، هضم شدن این نظام ها در چشمه...