http://dsfr.ir/88whkp

برچسب : علی کیخایی

احداث ترمینال پروازهای زیارتی در فرودگاه همدان

احداث ترمینال پروازهای زیارتی در فرودگاه همدان

مدیر فرودگاه همدان از احداث ترمینال پروازهای زیارتی در این فرودگاه خبر داد و عنوان کرد: تاکنون این پروژه 60...
راه اندازی پرواز همدان - استانبول برای نخستین بار

راه اندازی پرواز همدان - استانبول برای نخستین بار

مدیر فرودگاه همدان از راه اندازی پرواز همدان - استانبول برای نخستین بار همزمان با دومین روز خردادماه خبر داد.