20 سپتامبر 2019 - 16:52
http://dsfr.ir/4o8ho8

برچسب : علی طیب نیا

موقعیت مناسب ایران برای تبدیل شدن به مرکز هوایی منطقه

موقعیت مناسب ایران برای تبدیل شدن به مرکز هوایی منطقه

ایران بهترین مکانی است که یک شهرک بزرگ فرودگاهی، مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما در آن ایجاد شود.
نیمی از فارغ التحصیلان محیط زیست در صف بیکاران

نیمی از فارغ التحصیلان محیط زیست در صف بیکاران

جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار ایران درباره اوضاع بیکاری در رشته های مختلف تحصیلی نشان می دهد که...