18 سپتامبر 2019 - 03:36
http://dsfr.ir/xmoztb

برچسب : علی بیننده

کشف بقایای معماری دوره ساسانی در جنوب استان آذربایجان غربی

کشف بقایای معماری دوره ساسانی در جنوب استان آذربایجان غربی

بقایایی از ساختارهای معماری دوره ساسانی در چندین فاز بصورت پی هایی با استفاده از سنگ های درشت در محوطه ملاوسو...