16 سپتامبر 2019 - 01:14
http://dsfr.ir/yu21rv

برچسب : علیرضا جمشیدی

سرزمین بهشت طلایی در مسیر توسعه

سرزمین بهشت طلایی در مسیر توسعه

توسعه و شکوفایی منطقه آزاد #ماکو به عنوان جوان ترین منطقه آزاد کشور با بهره برداری تدریجی پروژه های زیرساختی...
فرودگاه «ماکو» بستر اقتصاد این منطقه آزاد خواهد بود

فرودگاه «ماکو» بستر اقتصاد این منطقه آزاد خواهد بود

فرودگاه ماکو تاثیر شایانی در پیشبرد اهدافی منطقه آزاد #ماکو خواهد داشت و در حال حاضر این #فرودگاه تنها در بخش...
پلمب 16 رستوران در جاده چالوس

پلمب 16 رستوران در جاده چالوس

16 رستوران متخلف در ایام نوروز در جاده چالوس از سوی سازمان تعزیرات حکومتی پلمب شدند.