19 سپتامبر 2019 - 19:32
http://dsfr.ir/6fjqfn

برچسب : علیرضا جاوید

خداحافظی با پل گیشا

خداحافظی با پل گیشا

معاون فنی عمرانی شهرداری #تهران از برچیده شدن #پل رو گذر #گیشا خبر داد.
اخذ عوارض بزرگراهی و نقش شورای شهر

اخذ عوارض بزرگراهی و نقش شورای شهر

معاون فنی عمرانی شهرداری تهران از استقبال شورای شهر تهران برای دریافت عوارض از بزرگراه های زیرسطحی تهران خبر...