20 سپتامبر 2019 - 16:30
http://dsfr.ir/79jvmo

برچسب : عشایر قشقایی

مسافران بریتانیایی روایتگر مهمان نوازی به سبک ایرانی

مسافران بریتانیایی روایتگر مهمان نوازی به سبک ایرانی

روزنامه تایمز ایرلند در مقاله ای به سفرنامه 12 مسافر بریتانیایی به ایران پرداخته و از زبان یکی از مسافران،...
گزارش بی بی سی از سفر به جمع عشایر قشقایی

گزارش بی بی سی از سفر به جمع عشایر قشقایی

بی بی سی در تازه ترین گزارش خود درباره سفر در میان عشایر ایرانی و خطر از بین رفتن چنین شیوه زندگی نوشته است.
صنایع دستی در کشور ما مظلوم و محروم واقع شده است

صنایع دستی در کشور ما مظلوم و محروم واقع شده است

پنجمین نسل در خانواده اش است که دست بافته های عشایری تولید می کند و دو مهر اصالت یونسکو و هفت نشان ملی هم...