18 سپتامبر 2019 - 03:42
http://dsfr.ir/lflmuo

برچسب : طالب ریفائی

ایران در آستانه هجوم میلیونی گردشگران دنیا قرار دارد

ایران در آستانه هجوم میلیونی گردشگران دنیا قرار دارد

ایران یکی از جذاب ترین و بزرگ ترین میزبانان گردشگری در سطح جهانی خواهد ‏بود و پیش بینی من این است که در آینده...
برنامه ریزی در حوزه گردشگری باید مبتنی بر آمار و ارقام دقیق باشد

برنامه ریزی در حوزه گردشگری باید مبتنی بر آمار و ارقام دقیق باشد

برنامه ریزی در حوزه گردشگری باید مبتنی بر آمار و ارقام دقیق باشد برنامه ریزی ها در حوزه گردشگری باید مبتنی بر...
گردشگری بین المللی 4 درصد رشد داشته است

گردشگری بین المللی 4 درصد رشد داشته است

ورود گردشگران بین المللی در 4 ماهه اول سال 2015 میلادی 4 درصد رشد داشته است.