20 سپتامبر 2019 - 16:05
http://dsfr.ir/hhf4iw

برچسب : طاق طبیعی

تلاش برای حفظ بلندترین طاق طبیعی دنیا از خطر نابودی

تلاش برای حفظ بلندترین طاق طبیعی دنیا از خطر نابودی

بررسی و مستندسازی غار-دژ اسپهبَد خورشید، منحصر به فردترین استحکامات دفاعی تبرستان و شاهکاری از ساختار معماری...
بزرگ ترین طاق طبیعی ایران در معرض تهدید

بزرگ ترین طاق طبیعی ایران در معرض تهدید

توسعه معادن شن و ماسه، بولدوزرها را به دهانه «اسپهبد خورشید» بزرگ ترین طاق طبیعی و مهم ترین غار دیواره سنگی...