http://dsfr.ir/ba3vr8

برچسب : ضیاءالدین شعاعی

اظهارات متفاوت درباره منشأ گرد و غبار خوزستان

اظهارات متفاوت درباره منشأ گرد و غبار خوزستان

بیشتر منشأ گرد و غبار امسال در استان #خوزستان، مربوط به منطقه #هندیجان در جنوب شرق #اهواز است.
تصویب قطعنامه جهانی برای "مقابله با گرد و غبار" به پیشنهاد ایران

تصویب قطعنامه جهانی برای "مقابله با گرد و غبار" به پیشنهاد ایران

مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار ضمن اشاره به ارائه گزارش چالش گرد و غبار از سوی UNEP (برنامه محیط زیست ملل...
سیل، طوفان و زلزله در ایران زیادتر می شوند؟ چگونه از این بلایا زنده بیرون بیاییم؟

سیل، طوفان و زلزله در ایران زیادتر می شوند؟ چگونه از این بلایا زنده بیرون بیاییم؟

در دو سه سال گذشته ایرانی ها فقط نگرانی از زلزله ندارند، سیل و طوفان گرد و خاک هم اضافه شده است. آیا این...