3 اکتبر 2021 - 02:23
http://dsfr.ir/5s4nqe

برچسب : صنعت گردشگری

تزریق ۷ هزار میلیارد تومان به گردشگری و صنایع دستی

تزریق ۷ هزار میلیارد تومان به گردشگری و صنایع دستی

وزیر میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی از تزریق ۷ هزارمیلیارد تومانی جدا از #بودجه مصوب، به دو حوزه گردشگری...
دولت از صنعت هتلداری و گردشگری حمایت کند

دولت از صنعت هتلداری و گردشگری حمایت کند

رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران استان اردبیل گفت: دولت از سرمایه گذاران صنعت گردشگری حمایت واقعی داشته باشد.