19 سپتامبر 2019 - 20:05
http://dsfr.ir/3747mf

برچسب : شهر زیرزمینی درفک

شهر زیرزمینی «درفک» سبزوار؛ میراث فاخر فراموش شده

شهر زیرزمینی «درفک» سبزوار؛ میراث فاخر فراموش شده

یک فعال میراث فرهنگی گفت: شهر زیرزمینی درفک واقع در 30 کیلومتری شمال شهرستان سبزوار، میراثی ناشناخته است که...