http://dsfr.ir/sve3el

برچسب : شهر خلاق صنایع دستی

تداوم تلاش ایران برای ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی

تداوم تلاش ایران برای ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی

کشورهای جهان برای شناخته شدن، تحقق فعالیت های گفتمانی، فرهنگ سازی و #برندسازی در حوزه صنایع دستی نیازمند...
هفته نکوداشت اصفهان در تقویم یونسکو ثبت می شود

هفته نکوداشت اصفهان در تقویم یونسکو ثبت می شود

با توجه به پیوستن شهر اصفهان به شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو، هفته نکوداشت اصفهان و برنامه های آن نیز در...
اصفهان و رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو پیوستند

اصفهان و رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو پیوستند

سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در پایان نشست روز جمعه خود از پیوستن 47 شهر از جمله شهرهای...