http://dsfr.ir/vpkdyq

برچسب : شهر باستانی

شهری مدفون شده زیر بافق

شهری مدفون شده زیر بافق

برخی مورخین از وجود شهری باستانی مدفون شده در زیر شهر کنونی بافق که متعلق به عصر ساسانی است، خبر می دهند ولی...
فروچاله ها "دارابگرد" را زیر خاک می کِشند!

فروچاله ها "دارابگرد" را زیر خاک می کِشند!

این شهر گرد است، آن قدر گرد که انگار دو هزار و ۲۲۵ سال دور خود چرخیده و حالا رسیده سر جای اول خود، دایره ای...
میراث شهر پر رمز و راز شینگتی در حال نابودی

میراث شهر پر رمز و راز شینگتی در حال نابودی

با ناپدید شدن تدریجی شهر باستانی و کویری شینگتی در زیر شن ها، برخی از آخرین خانواده های باقی مانده با ناامیدی...