19 سپتامبر 2019 - 12:44
http://dsfr.ir/bbz4if

برچسب : شهر باباحیدر

حمام تاریخی شهر باباحیدر ویران شد

حمام تاریخی شهر باباحیدر ویران شد

پس از واقعه تلخ تخریب بقعه تاریخی امام زاده حمزه علی، حمام تاریخی شهر باباحیدر نیز در چهارمحال و بختیاری...