18 سپتامبر 2019 - 03:57
http://dsfr.ir/p5w3wj

برچسب : شهر آفتاب

تور گردشگری کتاب در شهر آفتاب

تور گردشگری کتاب در شهر آفتاب

بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور که از روز گذشته به طور رسمی در مجموعه نمایشگاهی #شهرآفتاب برپا شده، دارای بخش...
500 تاکسی برای رفت و آمد به شهر آفتاب

500 تاکسی برای رفت و آمد به شهر آفتاب

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسی رانی شهر تهران از اختصاص حدود 500 تاکسی برای رفت و آمد شهروندان به...
تخفیف 50 درصدی برای مسافران قطاری نمایشگاه کتاب

تخفیف 50 درصدی برای مسافران قطاری نمایشگاه کتاب

برای شهروندانی که با قطار به نمایشگاه کتاب تهران می آیند تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته شد.

اقامتگاه رایگان برای دانشجویان شهرستانی در نمایشگاه کتاب

اقامتگاه رایگان برای دانشجویان شهرستانی در نمایشگاه کتاب مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تخصیص اقامتگاه رایگان به دانشجویان شهرستانی که در قالب تورهای دانشجویی از نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب بازدید می کنند، خبر داد..به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین صفری درباره تخصیص اقامتگاه رایگان به دانشجویانی که در قالب تورهای... 25 آوریل 2016 - 14:50