http://dsfr.ir/weihdz

برچسب : شهرنشینی

آلودگی صوتی معضلی برای کلانشهرها

آلودگی صوتی معضلی برای کلانشهرها

آلودگی صوتی از معضلاتی به شمار می رود که شهروندان ساکن کلانشهرها را درگیر کرده و به نوعی به چاشنی تلخ زندگی...
شهرنشین ها جای خالی طبیعت را حس می کنند

شهرنشین ها جای خالی طبیعت را حس می کنند

زندگی در شهرهای بزرگ جذابیت های زیادی دارد، اما شکی نیست که شهرنشین ها جای خالی طبیعت را کاملا حس می کنند.
حاشیه نشینی، نقطه ای تاریک بر چهره شهرهای بزرگ

حاشیه نشینی، نقطه ای تاریک بر چهره شهرهای بزرگ

حاشیه نشینی معضلی است که با رشد شهرنشینی گسترش یافته و پیامدهای اجتماعی مختلفی را به دنبال دارد. این امر تنها...

محیط زیست و سلامت اولویت هیچکس نیست

محیط زیست و سلامت اولویت هیچکس نیست در عرصه پایبندی به رفتارهای بهداشتی و احتراز از سوء رفتارها، تمایل به ورزش، توجه به بهداشت تغذیه ما شاهد رفتارهای معطوف به سلامت و حفظ محیط زیست سالم در میان مردم نیستیم..دغدغه های احزاب سیاسی حول محور مسائل ایدئولوژیک و اقتصادی و سیاسی تمرکز بیشتری پیدا می کند و اموری چون سلامت و محافظت از محیط... 29 نوامبر 2015 - 07:00