16 سپتامبر 2019 - 15:09
http://dsfr.ir/5t5ukz

برچسب : شهرستان سیرجان

دو شهر و یک روستای ایران ثبت جهانی شدند

دو شهر و یک روستای ایران ثبت جهانی شدند

دو شهر #مریوان و #سیرجان و همچنین #کلپورگان به عنوان نخستین روستای صنایع دستی ایران، ثبت جهانی شدند.
«گلیم شیریکی پیچ» مهم ترین صنعت دستی سیرجان

«گلیم شیریکی پیچ» مهم ترین صنعت دستی سیرجان

«گلیم شیریکی پیچ» مهم ترین صنعت دستی سیرجان در استان کرمان است که از دور حالتی شبیه به قالی دارد.
ممانعت از تخریب یک محوطۀ تاریخی در سیرجان

ممانعت از تخریب یک محوطۀ تاریخی در سیرجان

گروه های مختلف مردمی با تشکیل زنجیره انسانی در کنار تپه تاریخی بی بی دن سیرجان مانع از تخریب این تپه توسط...

سیرجان به عنوان شهر ملی گلیم ایران معرفی شد

سیرجان به عنوان شهر ملی گلیم ایران معرفی شد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: از سوی معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور ، شهر سیرجان به عنوان شهر ملی گلیم ایران معرفی شد.."محمود وفایی" با اعلام خبر فوق افزود: با توجه به اینکه گلیم شیریکی پیچ از شاخص ترین دستبافته های عشایر و روستائیان شهرستان سیرجان محسوب می... 23 مارس 2016 - 11:50

کشف گرمابه ای منحصر به فرد در قلعه سنگ

کشف گرمابه ای منحصر به فرد در قلعه سنگ کاوش باستان شناسی و خواناسازی شواهد معماری قلعه سنگ و مطالعه منظر فرهنگی شهر قدیم سیرجان به کشف گرمابه ای منحصر به فرد، کارگاه سنگ تراشی، تیغه، سرپیکان و سنگ مادر انجامید..به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ سعید امیرحاجلو، سرپرست هیأت کاوش قلعه سنگ و استادیار گروه باستان شناسی... 14 فوریه 2016 - 16:50

ایران در صدر مقاصد گردشگری جهان قرار دارد

ایران در صدر مقاصد گردشگری جهان قرار دارد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: در حال حاضر ایران در صدر مقاصد گردشگری جهان قرار گرفته است و این مسئله می تواند نوید بخش رشد چشمگیر ورود گردشگران خارجی به کشور باشد..به گزارش روابط عمومی اداره کل روابط عمومی کرمان؛ "مرتضی رحمانی موحد" معاون گردشگری سازمان در آیین... 23 دسامبر 2015 - 18:30

کاوش برای پیشگیری از تعرض به محوطه تاریخی قلعه سنگ

کاوش برای پیشگیری از تعرض به محوطه تاریخی قلعه سنگ کاوش های باستان شناسی برای پیشگیری از تعرض بیشتر به محوطه تاریخی قلعه سنگ سیرجان شروع شد..به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ سعید امیرحاجلو سرپرست گروه باستان شناسی امروز "یکشنبه" با اعلام این خبر گفت: فصل نخست کاوش در مجموعه قلعه سنگ بر کاوش های پیگردی و خواناسازی شواهد معماری... 1 نوامبر 2015 - 16:10