http://dsfr.ir/yufmpu

برچسب : شهرستان ساوه

حفاظت از آثار تاریخی کشور اولویت سازمان میراث فرهنگی است

حفاظت از آثار تاریخی کشور اولویت سازمان میراث فرهنگی است

حفاظت از آثار تاریخی کشور اولویت #سازمان #میراث #فرهنگی است و این مهم باید با جدیت دنبال شود.
همه شهرستان ها صاحب بازارچه های دائمی صنایع دستی می شوند

همه شهرستان ها صاحب بازارچه های دائمی صنایع دستی می شوند

رئیس سازمان میراث فرهنگی امروز دوشنبه 9 اسفند، در #سفر یک روزه خود به استان مرکزی، #موزه باستان شناسی و مردم...