http://dsfr.ir/q63vfe

برچسب : شهرستان بهار

موافقت اولیه با جهانی شدن شهر لالجین همدان

موافقت اولیه با جهانی شدن شهر لالجین همدان

موافقت اولیه با معرفی لالجین به عنوان شهر خلاق جهان انجام و نتیجه قطعی تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.
کشف دست کند تاریخی در شهر صالح آباد

کشف دست کند تاریخی در شهر صالح آباد

رئیس میراث فرهنگی شهرستان بهار از تایید کشف دست کندهای تاریخی در شهر صالح آباد بهار خبر داد.