16 سپتامبر 2019 - 14:55
http://dsfr.ir/t2podl

برچسب : شهرستان الیگودرز

هیچگونه تخریبی در مناطق باستانی ازنا صورت نگرفته است

هیچگونه تخریبی در مناطق باستانی ازنا صورت نگرفته است

مسئول اداره میراث فرهنگی #الیگودرز و #ازنا گفت: هیچگونه تخریبی در مناطق باستانی ازنا صورت نگرفته است.
معرفی 7 منطقه گردشگری طی امسال

معرفی 7 منطقه گردشگری طی امسال

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری کشور از معرفی هفت منطقه جدید گردشگری طی امسال خبر داد.
تعیین عرصه و حریم تپه روباه برای پیش گیری از تخریب بیشتر

تعیین عرصه و حریم تپه روباه برای پیش گیری از تخریب بیشتر

گمانه زنی و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه روباه الیگودرز متعلق به دوران پیش از تاریخ و تاریخی با هدف پیش گیری...

شواهد استقرار در دوره مس و سنگ در الیگودرز

شواهد استقرار در دوره مس و سنگ در الیگودرز عملیات گمانه زنی تپه قلاکهنه دوزان شهرستان الیگودرز، لرستان به کشف شواهد سفالی از استقرار در دوره مس و سنگ در این محوطه و شناخت مسیر قدیمی رودخانه در جانب جنوب و جنوب غربی تپه انجامید..به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمد بهرامی سرپرست هیأت گمانه زنی در تپه قلاکهنه دوزان،... 4 اوت 2015 - 21:40