http://dsfr.ir/8e5mcy

برچسب : شرکت پخش فرآورده های نفتی

دود اختلاف ایرلاین ها و شرکت پخش در چشم مردم

دود اختلاف ایرلاین ها و شرکت پخش در چشم مردم

در پی اختلاف ایرلاین ها و شرکت پخش به دلیل بدهی شرکت ها در ازای سوخت هواپیما از ساعت 9 صبح دوشنبه سوخت به...
کارت سوخت نخواهد سوخت

کارت سوخت نخواهد سوخت

تا پایان آبان ماه و اتمام سهمیه های ۷۰۰ تومانی، بنزین فقط با نرخ ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد، اما تصمیمی مبنی بر...