19 سپتامبر 2019 - 12:52
http://dsfr.ir/9nmbbc

برچسب : سینما الوند

عارف پس از 84 سال به سینما الوند همدان باز می گردد

عارف پس از 84 سال به سینما الوند همدان باز می گردد

همزمان با رونمایی از آخرین عکس منتشر نشده عارف، مستند اهمیت عارف بودن در همدان به نمایش در می آید.
سینما فلسطین همدان بازگشایی شد

سینما فلسطین همدان بازگشایی شد

سینما فلسطین همدان یکی از قدیمی ترین سینماهای کشور است که حوادث زیادی را در 90 سال گذشته از سر گذرانده است...