25 فوریه 2024 - 18:39
http://dsfr.ir/qtqbdp

برچسب : سیدمصطفی فاطمی

ماجرای راهروهای پنهان زیرین خانه های تاریخی یزد چیست؟

ماجرای راهروهای پنهان زیرین خانه های تاریخی یزد چیست؟

راهروهای زیرزمینی منجر به اتصال خانه های تاریخی #یزد به همدیگر می‎ شود، اما ماجرای این راهروهای زیرزمینی که...