13 ژوئیه 2024 - 01:36
http://dsfr.ir/rm64q4

برچسب : سیدعلی نوروززاده

تشکیل شبکه شهرهای همکار گردشگری

تشکیل شبکه شهرهای همکار گردشگری

شبکه شهرهای همکار #گردشگری بین ۳۰ شهر با مرکزیت #بافق تشکیل می شود.