19 سپتامبر 2019 - 13:27
http://dsfr.ir/hzn7iz

برچسب : سیدجواد موسوی

اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان افتتاح شد

اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان افتتاح شد

اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان در مراسمی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در شهرستان...
مشهد مقصد نیمی از گردشگران خارجی ورودی به ایران است

مشهد مقصد نیمی از گردشگران خارجی ورودی به ایران است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: نیمی از گردشگران خارجی ورودی به...