20 سپتامبر 2019 - 03:31
http://dsfr.ir/97o3s4

برچسب : سیاست گذاری گردشگری

سهم بخش خصوصی در سیاست گذاری گردشگری

سهم بخش خصوصی در سیاست گذاری گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران معتقد است 90 درصد امور باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این میان دولت تنها...
رفتار متناقض مسئولان با مقاصد گردشگری

رفتار متناقض مسئولان با مقاصد گردشگری

ارزش گذاری سفر، تنها در اختیار خود مسافر است و اوست که تعیین می کند بهره روحی، جسمی و معنوی مورد نیازش را در...
سیستم مطلوب سیاست گذاری گردشگری در ایران کدام است؟

سیستم مطلوب سیاست گذاری گردشگری در ایران کدام است؟

با نگاهی به چارت وزارتخانه های کشورهای پیشرفته متوجه می شویم، وزارتی مثل گردشگری یا میراث فرهنگی جزو اصلی...