http://dsfr.ir/e3oe48

برچسب : سونی

IRAN360، رویداد عکاسی با موبایل سونی

IRAN360، رویداد عکاسی با موبایل سونی

دوربین تلفن های هوشمند این روزها آن چنان کیفیتی پیدا کرده اند که برای بسیاری از کاربران، تبدیل به گزینه اول...