24 آوریل 2024 - 09:49
http://dsfr.ir/mx3nbj

برچسب : سهراب بناوند

ریزش بخشی از قلعه هزاره میناب براثر بارندگی های اخیر

ریزش بخشی از قلعه هزاره میناب براثر بارندگی های اخیر

مدیرکل میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی #هرمزگان گفت: به علت بارندگی های اخیر بخشی از قلعه هزاره #میناب...