19 سپتامبر 2019 - 13:48
http://dsfr.ir/craozs

برچسب : سنستا

نشست هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست برگزار می شود

نشست هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست برگزار می شود

نشست هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست در روز سه شنبه 20 بهمن در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
خواسته هایی که در توافقنامه پاریس درج نشد

خواسته هایی که در توافقنامه پاریس درج نشد

«کن» CAN شبکه ای متشکل از 950 سازمان غیردولتی از سرتاسر دنیا (110 کشور) است. هدف آنها انجام فعالیت های مرتبط...