6 اکتبر 2021 - 18:31
http://dsfr.ir/mr42ds

برچسب : سمپوزیوم گردشگری

آغاز وبینارهای سمپوزیوم گردشگری از هفته آینده

آغاز وبینارهای سمپوزیوم گردشگری از هفته آینده

مرحله دوم #وبینارهای #سمپوزیوم ملی یکصد سال #گردشگری ایران از هفته آینده آغاز به کار می کند.