19 سپتامبر 2019 - 12:48
http://dsfr.ir/aawckg

برچسب : سلامتی

مسافران آب کافی بنوشند

مسافران آب کافی بنوشند

مشاور رئیس انجمن تغذیه ایران گفت: مسافران در سفرهای تابستانی خود علاوه بر استفاده از رستوران های مطمئن به...
اثرات تخریبی و زیست محیطی داروهای فاسد خانگی

اثرات تخریبی و زیست محیطی داروهای فاسد خانگی

داروهایی که در کابینت آشپزخانه نگهداری می شود به سرعت فاسد می شود و این داروها سمی را در خود تولید می کنند که...