19 سپتامبر 2019 - 12:45
http://dsfr.ir/zzp561

برچسب : سفیر بلغارستان در ایران

نمایشگاه عکس «همسایه های دور» افتتاح شد

نمایشگاه عکس «همسایه های دور» افتتاح شد

نمایشگاه عکس «همسایه های دور؛ نگاهی به بلغارستان از دریچه دوربین» با حضور سفیر این کشور در تهران و معاون...
صدور ویزای شینگن در مرز بلغارستان برای تجار ایرانی

صدور ویزای شینگن در مرز بلغارستان برای تجار ایرانی

سفیر بلغارستان در ایران از صدور ویزای شینگن برای تجار ایرانی خبر داد.