18 سپتامبر 2019 - 04:04
http://dsfr.ir/72ufdl

برچسب : سفر فضایی

روس ها برای تعطیلات به فضا می روند

روس ها برای تعطیلات به فضا می روند

به زودی تور ایستگاه فضایی بین المللی به گردشگران روسی عرضه می شود.
چین گردشگران فضایی اش را به استراتوسفر می برد!

چین گردشگران فضایی اش را به استراتوسفر می برد!

یک کمپانی چینی قصد دارد تا با برنامه ریزی برای سفر به لبه لایه استراتوسفر و سپس فرود با چتر نجات، برای...