31 مارس 2023 - 03:31
http://dsfr.ir/dpw2wt

برچسب : سفر دریایی

برگزاری سفرهای دریایی نوروز ١٤٠١، در هاله ای از ابهام

برگزاری سفرهای دریایی نوروز ١٤٠١، در هاله ای از ابهام

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و #دریانوردی گفت: طرح تسهیل #سفر های دریایی در نوروز ١٤٠١ منوط به تصویب و ابلاغ...