30 سپتامبر 2023 - 20:52
http://dsfr.ir/a68mce

برچسب : سفر به مشهد

کاهش محسوس پروازهای مشهد

کاهش محسوس پروازهای مشهد

پروازهای ورودی امروز فرودگاه مشهد در نخستین روز از تعطیلات ۶ روزه کرونایی به ۳۰ پرواز کاهش یافت.