15 اکتبر 2019 - 07:22
http://dsfr.ir/zsmwal

برچسب : سفرهای ریلی

رونق گردشگری ریلی در مازندران با سفرهای یک روزه

رونق گردشگری ریلی در مازندران با سفرهای یک روزه

برنامه ریزی برای راه اندازی قطار گردشگری شرق مازندران، امید فعالان صنعت گردشگری این منطقه را برای رونق بیش از...
احتمال راه اندازی قطار گردشگری در مسیر اصفهان به مشهد

احتمال راه اندازی قطار گردشگری در مسیر اصفهان به مشهد

سفرهای ریلی که مدتی بود به خاطر پیشرفت راه های دیگر سفر، رو به فراموشی بود، به علت آسایش، راحتی و امنیتی که...
تأثیر سوانح ریلی بر میزان سفرهای گردشگری ایرانیان به ترکیه

تأثیر سوانح ریلی بر میزان سفرهای گردشگری ایرانیان به ترکیه

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ضمن اشاره به توقف حرکت قطارهای ایرانی به ترکیه گفت: بر فرض که حرکت قطارها...