16 سپتامبر 2019 - 00:54
http://dsfr.ir/ot6aic

برچسب : سراب طاق بستان

آب در چشمه های سراب طاق بستان جاری شد

آب در چشمه های سراب طاق بستان جاری شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از جاری شدن دوباره آب چشمه های سراب طاق بستان خبر...