20 سپتامبر 2019 - 16:09
http://dsfr.ir/zwe9j1

برچسب : سراب

آب در چشمه های سراب طاق بستان جاری شد

آب در چشمه های سراب طاق بستان جاری شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از جاری شدن دوباره آب چشمه های سراب طاق بستان خبر...