19 سپتامبر 2019 - 20:00
http://dsfr.ir/uu78tv

برچسب : سایت ارگونی ایروان

نمایشگاه عکس تخت جمشید در ارمنستان گشایش یافت

نمایشگاه عکس تخت جمشید در ارمنستان گشایش یافت

نمایشگاه عکس تخت جمشید امروز شنبه و به مناسبت روز ایکوم در اروپا با حضور هیاتی از ایران در ارمنستان گشایش...