29 سپتامبر 2023 - 15:34
http://dsfr.ir/8y3zxk

برچسب : سامانه نقشه باستان شناسی

اعلام جزئیات و قابلیت های سامانه جامع نقشه باستان شناسی کشور

اعلام جزئیات و قابلیت های سامانه جامع نقشه باستان شناسی کشور

عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا #دانشگاه #تهران به تشریح جزئیات طراحی و پیاده سازی سامانه جامع نقشه باستان...
طراحی و پیاده سازی سامانه نقشه باستان شناسی توسط دانشگاه تهران

طراحی و پیاده سازی سامانه نقشه باستان شناسی توسط دانشگاه تهران

سامانه اطلاعات مکانی نقشه باستان شناسی ایران در راستای تفاهم نامه معاونت پژوهشی #دانشگاه تهران و پژوهشگاه...
سامانه نقشه باستان شناسی کشور رونمایی شد

سامانه نقشه باستان شناسی کشور رونمایی شد

سامانه نقشه باستان شناسی کشور (تحت وب) امروز همزمان با هفته پژوهش به صورت مجازی رونمایی شد.