19 سپتامبر 2019 - 17:20
http://dsfr.ir/8atv98

برچسب : سازه های آبی شوشتر

ریزش بخشی از سازه های آبی شوشتر

ریزش بخشی از سازه های آبی شوشتر

بخشی از یکی طاق های سازه های آبی شوشتر در استان خوزستان شرایطی ریزش کرده و مدیر این پایگاه میراث فرهنگی آن را...
سه اثر جهانی در خوزستان بدون زیرساخت گردشگری

سه اثر جهانی در خوزستان بدون زیرساخت گردشگری

خوزستان سه اثر ثبت جهانی دارد. چغازنبیل؛ شهر تاریخی شوش و سازه های آبی شوشتر اما برای هیچ کدام از این میراث...
سازه های آبی شوشتر از سیل جنوب آسیب ندیده اند

سازه های آبی شوشتر از سیل جنوب آسیب ندیده اند

رئیس میراث فرهنگی شوشتر با بیان اینکه سیلاب ها صدمه ای به سازه های آبی تاریخی شوشتر نزدند، گفت: «از قضا سازه...

بافت تاریخی شوشتر با مشارکت شهرداری احیاء می شود

بافت تاریخی شوشتر با مشارکت شهرداری احیاء می شود بافت تاریخی شوشتر با مشارکت پایگاه میراث فرهنگی و شهرداری این شهرستان احیاء و ساماندهی می شود..به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، طی توافق رئیس پایگاه سازه های آبی - تاریخی شوشتر با شهرداری این شهرستان قرار است که شهرداری واحدی را با نظارت میراث فرهنگی برای ساماندهی بافت تاریخی شوشتر ایجاد... 12 آوریل 2016 - 13:00

راه اندازی کارگروه گردشگری در قلعه سلاسل

راه اندازی کارگروه گردشگری در قلعه سلاسل پس از گذشت 2 ماه از تاسیس معاونت گردشگری در سایت جهانی شوشتر، معاونت و کارگروه گردشگری در قلعه سلاسل راه اندازی شد..بعد از گذشت 2 ماه از راه اندازی معاونت گردشگری در سایت جهانی سازه های آبی شوشتر، مدیریت پایگاه جهانی شوشتر با هدف ارتقاء کیفیت گردشگری در شوشتر، معاونت و کارگروه گردشگری را در قلعه... 15 اوت 2015 - 17:10