20 سپتامبر 2019 - 08:10
http://dsfr.ir/itrktb

برچسب : سازمان گردشگری

دو روی سکه انتصاب جدید در سازمان گردشگری

دو روی سکه انتصاب جدید در سازمان گردشگری

زهرا احمدی پور، با حکم دو روز پیش رئیس جمهوری، به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب...
لایحه ایجاد سازمان گردشگری شهرداری تهران در مسیر تصویب

لایحه ایجاد سازمان گردشگری شهرداری تهران در مسیر تصویب

با توجه به پتانسیل های گردشگری شهر تهران باید پایگاهی برای سازماندهی توسعه گردشگری شهری ایجاد شود.
هشدار بخش خصوصی به تناقض سازمان گردشگری

هشدار بخش خصوصی به تناقض سازمان گردشگری

جمعی از روسای تشکل های گردشگری در قالب مجمع تشکل های گردشگری با ارسال نامه ای به رئیس سازمان میراث فرهنگی،...

تناقض آماری با آمارهای جهانی نداریم

تناقض آماری با آمارهای جهانی نداریم پیرو انتشار گزارش دنیای اقتصاد در مورد درآمد گردشگران ورودی به کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی جوابیه ای، برای تشریح موضوع به این رسانه ارائه کرد..پیرو انتشار گزارشی با عنوان «اختلاف آماری بین منابع رسمی کشور و منابع جهانی، هزینه کرد 271 دلاری توریست ها در ایران» مورخ 8 تیرماه در... 15 ژوئیه 2015 - 09:40