20 سپتامبر 2019 - 05:14
http://dsfr.ir/dkes8f

برچسب : زهرا جواهریان

آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟

آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟

آمایش سرزمینی باید معیار تصمیم‌ گیری برای امور مختلف استان‌ ها از جمله راه‌ اندازی صنایع مختلف و توسعه...
فضای پساتحریم فرصتی برای رشد اقتصاد سبز در ایران

فضای پساتحریم فرصتی برای رشد اقتصاد سبز در ایران

دکتر زهرا جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با دنیای...
گسترش اقتصاد سبز به همت زنان کارآفرین

گسترش اقتصاد سبز به همت زنان کارآفرین

دوازدهمین همایش ملی کسب و کار و کارآفرینی در حوزه محیط زیست طی دو روز با حضور پژوهشگران محیط زیست و زنان...

اولین کارگروه ملی ارزیابی راهبردی محیطی تشکیل شد

اولین کارگروه ملی ارزیابی راهبردی محیطی تشکیل شد اولین کارگروه ملی ارزیابی راهبردی محیطی ذیل شورای عالی حفاظت محیط زیست به استناد تصویب نامه هیات وزیران با حضور نمایندگان اعضای شورای عالی به ریاست معاون محیط زیست انسانی و حضور معاون آموزش و پژوهش سازمان تشکیل شد..به گزارش پام، زهرا جواهریان مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست بعنوان دبیر... 25 نوامبر 2015 - 11:20

وضعیت اکولوژیک ایران به سمت ناپایداری در حرکت است

وضعیت اکولوژیک ایران به سمت ناپایداری در حرکت است مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست با اشاره به آنالیزهای انجام شده توسط شبکه ردپای جهانی (Global Footprint Network)، گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل تقاضای جمعیت جهان از کره زمین، انسان ها ذخیره سالانه منابع طبیعی را در کمتر از هشت ماه اول سال تمام کرده‌اند..زهرا جواهریان گفت: در حال حاضر جمعیت... 23 اوت 2015 - 10:00