http://dsfr.ir/tw9cuo

برچسب : زنگبار

بودجه 9 میلیاردی برای مرمت آثار ایرانی خارج از کشور

بودجه 9 میلیاردی برای مرمت آثار ایرانی خارج از کشور

90 میلیارد ریال در سال جاری برای مرمت آثار فرهنگی #ایران در کشورهایی نظیر #ارمنستان و #زنگبار در دستور کار...
پیشنهاد خواهرخواندگی شیراز و زنگبار

پیشنهاد خواهرخواندگی شیراز و زنگبار

یک نماینده مجلس شورای اسلامی از طرح پیشنهاد خواهرخواندگی دو شهر شیراز و زنگبار در سفر هیأت پارلمانی ایران به...