18 سپتامبر 2019 - 04:05
http://dsfr.ir/qxr8ue

برچسب : زائرسرا

ساخت زائرسرای ارزان، اتلاف سرمایه است

ساخت زائرسرای ارزان، اتلاف سرمایه است

عضو شورای عالی میراث #فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری گفت: زائرسرای ارزان قیمت مانند #مسکن مهر، به معنای تولید...
حقوق صنعت گردشگری در مصادره زائرسراهای غیرمجاز

حقوق صنعت گردشگری در مصادره زائرسراهای غیرمجاز

زائرسرا واژه ای مجهول در صنعت گردشگری است که تعدد آن در مشهد هر چند کام زائران دولتی را شیرین می کند اما به...