18 سپتامبر 2019 - 03:49
http://dsfr.ir/s5mlxz

برچسب : روستای شیرکوه

بهره برداری از هتل 3 ستاره در شهرستان رودبار

بهره برداری از هتل 3 ستاره در شهرستان رودبار

با حضور استاندار #گیلان پروژه #هتل 3 ستاره روستای شیرکوه در شهرستان #رودبار به بهره برداری رسید.