20 سپتامبر 2019 - 07:43
http://dsfr.ir/lvvdmj

برچسب : روستای سنگ تراشان

«سنگ تراشان»، سرزمین شگفتی های تاریخی و طبیعی

«سنگ تراشان»، سرزمین شگفتی های تاریخی و طبیعی

خرم آباد یکی از شهرهای دیدنی ایران است که تماشای این شهر و روستاهای اطراف آن را به ویژه در فصل بهار نباید از...
سنگ تراشان؛ روستای بدون حصار غرب ایران

سنگ تراشان؛ روستای بدون حصار غرب ایران

«سنگ تراشان»، ماسوله ای دیگر است که در اندرون خود تمدنی شگرف را به ودیعه دارد، جاذبه هایی از زیباترین مکتب...