20 سپتامبر 2019 - 11:56
http://dsfr.ir/bl62rd

برچسب : روستای دلازیان

نتایج گاهنگاری میرک به زودی اعلام می شود

نتایج گاهنگاری میرک به زودی اعلام می شود

سرپرست هیأت کاوش در محوطه پارینه سنگی میرک واقع در جنوب سمنان گفت: به زودی نتایج قطعی گاهنگاری منطقه میرک...