20 سپتامبر 2019 - 16:40
http://dsfr.ir/dccjbw

برچسب : روستای اروست

آسیب مدرن سازی در روستای اروست

آسیب مدرن سازی در روستای اروست

امروزه در حالی در اجرای طرح های گردشگری طبیعت، آماده سازی اقامتگاه های بومی و استفاده از منازل روستاییان به...